Polityka Prywatności serwisu Cali.pl

Korzystanie z serwisu oraz subskrypcji mailowych oznacza zgodę i akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:


Nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów oraz Użytkowników.


 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z naszych serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.


 

Subskrypcja bezpłatnych kursów i czasopism.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu.


 

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów wymaga podania, w odpowiednim formularzu, pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Dane pobierane podczas składania zamówienia wykorzystywane są wyłącznie w celach z nim związanych.


 

Przystąpienie do Klubu CaliVita

Przystępując do klubu i składając zamówienie akceptujesz „Regulamin funkcjonowania CaliVita International” dostępny na oficjalnej stronie firmy: www.calivita.com.pl

Twoje dane są udostępniane przez ten serwis jedynie Sponsorowi (osobie wprowadzającej Cię do Klubu) oraz firmie CaliVita International.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności, za wykorzystanie danych przez wyżej wymienione osoby i instytucje.

Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(DZ.U. nr 133, poz. 883), wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych teraz i w przyszłości, w celach marketingowych, przez niniejszy serwis internetowy.


 

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)


 

Polityka Prywatności serwisu Cali.pl

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na naszych serwisach przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


 

Cookies (Ciasteczka)

Nasz serwis internetowy działa wykorzystując ciasteczka (pliki cookies) – czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Możesz zablokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


 

Kopiowanie treści

Wszystkie treści, w tym teksty, zdjęcia, znaki towarowe i pozostałe elementy publikowane na stronie podlegają ochronie praw autorskich i majątkowych ich właścicieli.  Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, wykorzystywania i powielania treści zawartych na stronach serwisu. Wszelkie prawa są zastrzeżone.  Kopiując treści bez zgody ich autorów i właścicieli wyrażasz zgodę na uznaniowe obciążenie kosztami wykorzystania ich w zależności od ilości i rodzaju skopiowanych materiałów oraz sposobu ich użycia.  Zobowiązujesz się również do zapłaty, na wskazany rachunek bankowy, wyznaczonej kwoty w terminie 14 dni od daty wezwania przez uprawnioną do tego osobę.

Życzymy przyjemnego i owocnego korzystania z serwisu!