Regulamin Sklepu Internetowego Cali.pl

Właściciel sklepu internetowego:

PHU ROSNET
ul. Łowicka 9
96-200 Rawa Mazowiecka

 

Produkty

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są dostępne w ciągłej sprzedaży.

Wygląd produktów może się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach, jednak skład i ilość pozostanie niezmieniona. Zmiana wyglądu może wynikać np. ze zmian etykiet przez Producenta. Zmiany takie nie mogą być przyczyną roszczeń w stosunku do sklepu.


 

Ceny produktów

Ceny podane na stronie są cenami aktualnymi, ostatecznymi i są to kwoty całkowite do zapłaty brutto za 1 opakowanie produktu.

Cena detaliczna jest ceną stosowaną dla Klientów nie należących do klubu CaliVita®

Cena w klubie jest ceną stosowaną dla Członków Klubu CaliVita®


 

Klienci sklepu

Z oferty Sklepu Cali.pl może korzystać każda osoba robiąc zakupy w cenie detalicznej oraz Klubowicze grupy Projektu Cali.pl robiąc zakupy w cenie klubowej.


 

Zamawianie produktu – wysyłka na terenie Polski

Wybrane suplementy można zamówić poprzez dodanie ich do koszyka i wypełnienie formularza zakupu. Klient proszony jest o podanie wyłącznie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Cali.pl.

Klienci chcący wstąpić do klubu i korzystać z przywilejów klubowych zostaną poproszeni dodatkowo o podanie swojego numeru PESEL i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Funkcjonowania Sieci CaliVita® International

Zamówienie można złożyć również telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Numer telefonu i adres mailowy znajdują się w stopce strony oraz w zakładce kontakt


 

Zamawianie produktu – wysyłka za granicę

Zamówienia z wysyłką za granicę można realizować wyłącznie telefonicznie. Numer telefonu znajduje się w stopce strony oraz w zakładce kontakt.


 

Sprawdzanie poprawności zamówienia

Po zaakceptowaniu zamówienia na podany w zamówieniu adres mailowy wysyłana jest informacja potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

Istnieje możliwość zmiany danych adresowych, zmiany zamawianych produktów lub anulowania zamówienia drogą telefoniczną, zanim zamówienie nie zostanie zrealizowane. Zamówienia złożone do godz. 14-tej są realizowane tego samego dnia, natomiast te złożone po godz. 14-tej są realizowane następnego dnia.

Późniejsze anulowanie zamówienia lub tez nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.


 

Płatność za produkty

Najpopularniejszym sposobem opłacenia zamówienia jest płatność „za pobraniem”, czyli przy odbiorze przesyłki. Gotówka zostaje przekazana Kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

Dla pierwszego zamówienia w klubie jest to jedyny możliwy sposób realizacji płatności.

Zamówienia detaliczne lub kolejne zamówienia klubowe mogą być opłacane w formie przedpłaty realizowanej na wskazane konto bankowe.

Informacja o kwocie do zapłaty oraz numerze konta bankowego zostanie wysłana na wskazany w zamówieniu adres mailowy.

 

Zapłata poprzez przedpłatę na konto bankowe wydłuża czas realizacji zamówienia o czas oczekiwania na informację z banku potwierdzającą realizację transakcji. Po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu Cali.pl przesyłka zostaje wysłana (bez pobrania) zgodnie z harmonogramem wysyłek.

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki

Zamówione produkty mogą być dostarczone zgodnie z życzeniem Klienta przez firmę kurierską DHL lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Pierwsze – rejestracyjne zamówienie realizowane jest przez Kuriera DHL i dostarczane wyłącznie na adres Nowego Klubowicza. Koszt dostarczenia przesyłki (produktów wraz z pakietem startowym) wynosi 16 PLN.


 

Koszt przesyłki

Do cen produktów doliczany jest koszt przesyłki. Aktualny koszt dostarczenia przesyłki jest podany w zakładce koszyk.

Za zamówienie powyżej 500,00 zł koszty przesyłki pokrywa Sklep Cali.pl.


 

Termin dostarczenia przesyłki

Zamówienia złożone do godziny 14-tej są realizowane tego samego dnia, jeśli jest to dzień roboczy, lub następnego dnia roboczego, jeśli zamówienie zostało złożone w dzień wolny od pracy.

Zamówienia złożone po godzinie 14-tej jest realizowane w następnym dniu roboczym.

Termin dostarczenia przesyłki określony jest przez regulamin firm spedycyjnych.

W przypadku zamówień opłacanych przedpłatą na konto bankowe za moment złożenia zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od Właściciela Sklepu Cali.pl


 

Odbiór przesyłki

Przed potwierdzeniem odbioru i dokonaniem płatności Klient powinien sprawdzić zgodność zamówienia z zawartością przesyłki.

W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany produkt posiada braki, nie jest zgodny ze specyfikacją na fakturze albo też został mechanicznie uszkodzony można odmówić przyjęcia towaru. Konieczne jest spisanie przez Kuriera protokołu szkodowego oraz przyjęcie jego kopii (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy). Brak stosownego protokołu oznacza zgodę Klienta na przyjęcie uszkodzonej przesyłki.

Klubowiczom wstępującym do klubu CaliVita® Kurier dostarczy również tzw. Kartę Zgłoszenia potwierdzającą decyzję o przystąpieniu do klubu. Podpisana przez nowego Klubowicza Karta Zgłoszenia zostanie odebrana przez Kuriera i dostarczona do Centrali CaliVita®.


 

Gwarancja i reklamacja produktów

Każdy produkt w sklepie objęty jest 100% gwarancją satysfakcji. Przesyłkę z produktem oraz fakturą za produkt należy wysłać na adres: Dział Reklamacji cali.pl ul. Dąbkowa 37, 43-251 Pniówek. Konieczne jest również dołączenie oświadczenia o numerze rachunku, na który należy przelać zwracaną kwotę. Informacja dotycząca dyspozycji przelewu musi być podpisana osobiście przez Klienta. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Wyjątek stanowi reklamacja z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki jeśli Klient dysponuje kopią protokołu szkody podpisanym przez Kuriera.


 

Sprawdzanie wiarygodności danych

Sklep Cali.pl zastrzega sobie prawo do telefonicznego sprawdzenia wiarygodności danych klienta przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.


 

Odmowa realizacji zamówienia

Sklep Cali.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia:

• Klubowiczów z innych grup niż Projekt Cali.pl

• złożonego na źle wypełnionym formularzu

• którego nie udało się skutecznie potwierdzić telefonicznie (jeśli była próba potwierdzenia)

• złożonego przez Klienta nie przestrzegającego zasad niniejszego Regulaminu lub Klubowicza nie przestrzegającego zasad ujętych w Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International


 

Odpowiedzialność Klienta

W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnych danych adresowych lub niewłaściwego numeru telefonu Sklep Cali.pl może obciążyć Klienta kosztami transportu zamówienia powiększonego o koszt zwrotu do Dostawcy.


 

Opieka w klubie

Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przesyłki na konto e-mail nowego Klubowicza zostaną wysłane dane do logowania w strefie VIP.

Każdy Klubowicz należący do Grupy Projektu Cali.pl może swobodnie korzystać ze wszystkich materiałów i narzędzi dostępnych w strefie VIP oraz z pomocy Opiekuna klubowego.

Klubowicze CaliVita® korzystają również z promocji klubowych oraz mogą kupować produkty dostępne wyłącznie dla Członków klubu.

Członkowie klubu otrzymują również bezpłatną prenumeratę (na podany adres korespondencyjny) biuletynów firmowych: CaliNews, Nutrition & Health, CaliNetInfo oraz Newslettery dla (na podany adres e-mail): Firmowy i Projektu Cali.pl


 

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie wszystkich sporów dotyczących transakcji będzie się odbywać na gruncie prawa cywilnego.

Składając zamówienie poprzez Sklep Cali.pl, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia (formularz zamówień na stronie cali.pl, telefon, e-mail), Klient wyraża zgodę na stosowanie zasad ujętych w Regulaminie Sklepu Cali.pl oraz na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Cali.pl.